Wysiłki na rzecz zakończenia przełowienia w Unii Europejskiej mają się ku końcowi

Podczas najważniejszego w tym roku posiedzenia Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa musi przestrzegać opinii naukowych

Navigate to:

Wysiłki na rzecz zakończenia przełowienia w Unii Europejskiej mają się ku końcowi

Europejscy ministrowie ds. rybołówstwa spotkają się w Brukseli w dniach 17-18 grudnia, aby ustalić limity połowów dla ponad 100 stad ryb. Spotkanie to będzie trzecim – i zarazem ostatnim – posiedzeniem Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa tej jesieni i, jeśli można wnioskować na podstawie poprzednich sesji, może przeciągnąć się do wczesnych godzin porannych 19 grudnia. 

Do posiedzenia dojdzie po wielu miesiącach przygotowań, które na poważnie rozpoczęły się w czerwcu, kiedy Międzynarodowa Rada Badań Morza (ICES) przedstawiła zalecenia naukowe dotyczące dziesiątek stad, natomiast Komisja Europejska wydała komunikat poświęcony postępom w zakresie realizacji celów wytyczonych we wspólnej polityce rybołówstwa (WPRyb).

W ramach tych przygotowań organizacja The Pew Charitable Trusts zorganizowała konferencję Countdown to 2020 – nawiązanie do terminu zakończenia przełowienia w wodach Unii Europejskiej (UE) określonego w WPRyb – podczas której unijny komisarz ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa, Karmenu Vella, podkreślił pilną potrzebę realizacji tego celu. Oświadczenie to ma w tej chwili kluczowe znaczenie: Ministrowie z krajów członkowskich często wykorzystują grudniowe posiedzenie Rady, aby przekładać terminy i zwiększać limity połowowe, zamiast respektować zalecenia naukowców. Komisarz Vella oraz Prezydencja Rady Unii Europejskiej, obecnie sprawowana przez Austrię (@EU2018AT), potrzebują wsparcia opinii publicznej, aby nakłonić ministrów do dotrzymania podjętych zobowiązań, zwłaszcza że termin zakończenia przełowienia wyznaczony na rok 2020 zbliża się wielkimi krokami.

Posiedzenie Rady pociąga za sobą intensywne działania lobbingowe; całe delegacje krążą pomiędzy budynkami Rady i okolicznymi hotelami, aby omawiać narodowe priorytety z przedstawicielami branży. W zeszłym roku Rada zakończyła obrady dopiero ok. godziny 6:30 trzeciego dnia.

Ministrowie są ostatecznie odpowiedzialni za limity połowowe w ramach WPRyb, a także są zobowiązani do uzasadnienia limitów wytyczonych powyżej poziomu zalecanego przez naukowców. Dane są równie jednoznaczne, jak termin w roku 2020: aby położyć kres przełowieniu, ministrowie muszą ustalić limity w oparciu o rekomendacje naukowe.

Rezultat tego grudniowego posiedzenia stanowi test polityki Unii Europejskiej, nie tylko na skalę lokalną, ale także na scenie ogólnoświatowej – w ramach Celów Zrównoważonego Rozwoju ustalonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych oraz innych zobowiązań międzynarodowych również przyjęto rok 2020 jako termin eliminacji przełowienia. Światowi przywódcy coraz częściej zwracają uwagę na niebezpieczeństwa zagrażające naszym oceanom. Komisarz Vella na przykład poprowadził panel na temat globalnego przywództwa oceanicznego (ang. Global Ocean Leadership) podczas konferencji Our Ocean, która odbyła się w październiku na Bali w Indonezji. Wezwał wówczas do podejmowania bardziej zdecydowanych działań w celu ochrony mórz i żyjących w nich gatunków.

W związku z tym, kiedy ministrowie spotkają się w tym miesiącu, muszą przestać zwlekać i zadbać o zrównoważone rybołówstwo w Unii Europejskiej. Zwracamy się do ministrów, aby respektowali doradztwo naukowe i wymogi WPRyb przy wyznaczaniu unijnych limitów połowowych (#RespectTheLimit).

Aby dostarczyć więcej informacji na temat tego posiedzenia, podsumowaliśmy, w jaki sposób są podejmowane decyzje oraz jak ministrowie radzili sobie w minionych latach w poprzedniej analizie, animacji, briefie oraz podsumowaniu z konferencji zorganizowanej przez The Pew Charitable Trusts w lutym.

Andrew Clayton kieruje projektem organizacji The Pew Charitable Trusts mającym na celu zakończenie przełowienia na wodach północno-zachodniej Europy.

America’s Overdose Crisis
America’s Overdose Crisis

America’s Overdose Crisis

Sign up for our five-email course explaining the overdose crisis in America, the state of treatment access, and ways to improve care

Sign up
Quick View

America’s Overdose Crisis

Sign up for our five-email course explaining the overdose crisis in America, the state of treatment access, and ways to improve care

Sign up