Andrew Clayton

Sections

Andrew Clayton
Andrew Clayton
Dyrektor projektu
Zakończenie przełowienia w Europie północno-zachodniej
The Pew Charitable Trusts

PROFIL

Andrew Clayton kieruje projektem organizacji The Pew Charitable Trusts, który ma na celu położenie kresu nadmiernym połowom w północno-zachodniej Europie, poprzez kształtowanie polityki opartej na badaniach naukowych oraz rzecznictwo. Pan Clayton dołączył do organizacji w 2014 roku, aby kierować działaniami Pew na terenie Wielkiej Brytanii.  Reprezentował organizację Pew w regionalnych organach administracji powołanych w ramach wspólnej polityki rybołówstwa Unii Europejskiej, mającej na celu odbudowę stad ryb.

Wcześniej Andrew Clayton zdobywał szerokie doświadczenie w zakresie zarządzania rybołówstwem pracując w brytyjskim Departamencie Ochrony Środowiska, Żywności i Spraw Wiejskich (DEFRA). Podczas 17 lat pracy w organach publicznych zajmował różne stanowiska, zajmując się sprawami unijnymi w zakresie ochrony środowiska, rybołówstwa i polityki rolnej, w tym także odpowiadając za rozwój polityki Wielkiej Brytanii w tym zakresie, doradzając ministrom i współpracując z szeregiem organizacji branżowych i pozarządowych.

Andrew Clayton posiada tytuł licencjata mikrobiologii University of Wales w Aberystwyth.

Recent Work