UE musi przyspieszyć działania, aby zakończyć przełowienie do 2020 roku

Według najnowszego raportu wiele stad wciąż nie jest poławianych na zrównoważonym poziomie

Fishing nets
Corey Arnold

Zarys sytuacji

W 2013 roku Unia Europejska przyjęła długofalowy program reform wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb), których nadrzędnym celem była odbudowa populacji stad ryb w wodach europejskich. Nowa WPRyb nakłada na kraje członkowskie obowiązek zakończenia przełowienia w miarę możliwości do 2015, a najpóźniej do 2020 roku, co ma doprowadzić do odtworzenia i utrzymania biomasy stad — czyli łącznej masy populacji ryb — powyżej zrównoważonych poziomów.

Najnowszy raport Taking Stock1, opracowany przez agencję Poseidon Aquatic Resource Management Ltd. na zlecenie The Pew Charitable Trusts, ocenia postępy w realizacji tych celów od momentu wdrożenia WPRyb w 2014 roku. Wynika z niego jednoznacznie, że UE i państwa członkowskie muszą znacząco zintensyfikować działania na rzecz zakończenia przełowienia, aby sprostać przyjętym założeniom do 2020 roku. Pozwoliłoby to na odbudowę stad ryb oraz zwiększenie długoterminowych korzyści społecznych i ekonomicznych płynących z rybołówstwa na terenie UE.