UE musi przyspieszyć działania, aby zakończyć przełowienie do 2020 roku

Według najnowszego raportu wiele stad wciąż nie jest poławianych na zrównoważonym poziomie

UE musi przyspieszyć działania, aby zakończyć przełowienie do 2020 roku
Fishing nets
Corey Arnold

Zarys sytuacji

W 2013 roku Unia Europejska przyjęła długofalowy program reform wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb), których nadrzędnym celem była odbudowa populacji stad ryb w wodach europejskich. Nowa WPRyb nakłada na kraje członkowskie obowiązek zakończenia przełowienia w miarę możliwości do 2015, a najpóźniej do 2020 roku, co ma doprowadzić do odtworzenia i utrzymania biomasy stad — czyli łącznej masy populacji ryb — powyżej zrównoważonych poziomów.

Najnowszy raport Taking Stock1, opracowany przez agencję Poseidon Aquatic Resource Management Ltd. na zlecenie The Pew Charitable Trusts, ocenia postępy w realizacji tych celów od momentu wdrożenia WPRyb w 2014 roku. Wynika z niego jednoznacznie, że UE i państwa członkowskie muszą znacząco zintensyfikować działania na rzecz zakończenia przełowienia, aby sprostać przyjętym założeniom do 2020 roku. Pozwoliłoby to na odbudowę stad ryb oraz zwiększenie długoterminowych korzyści społecznych i ekonomicznych płynących z rybołówstwa na terenie UE.

Spotlight on Mental Health