Jak zakończyć przełowienie w UE

Pew.Feature.Listing.NavigateTo

Jak zakończyć przełowienie w UE

This video is hosted by YouTube. In order to view it, you must consent to the use of “Marketing Cookies” by updating your preferences in the Cookie Settings link below.


This video is hosted by YouTube. In order to view it, you must consent to the use of “Marketing Cookies” by updating your preferences in the Cookie Settings link below.


Rybołówstwo UE ma kłopoty. Obecnie prawie 50 procent stad ryb jest przełowiona w Morzu Północnym i Atlantyku północno-wschodnim – i ponad 90 procent w Morzu Śródziemnym.

Tłumaczymy poważne konsekwencje jakie ma dla gospodarki Unii Europejskiej oraz dla środowiska morskiego kontynuacja przełowienia oraz proponujemy plan działania przedstawiający jak ministrowie ds. rybołówstwa mogą zakończyć przełowienie – oraz jak możesz w tym pomóc również Ty.

Więcej informacji na www.pewtrusts.org/endeuoverfishing.

America’s Overdose Crisis
America’s Overdose Crisis

America’s Overdose Crisis

Sign up for our five-email course explaining the overdose crisis in America, the state of treatment access, and ways to improve care

Sign up
Quick View

America’s Overdose Crisis

Sign up for our five-email course explaining the overdose crisis in America, the state of treatment access, and ways to improve care

Sign up