10 Powodów, dla Których Powinniśmy Zakończyć Przełowienie w Europie

Podjęcie zalecanych działań przyniosłoby korzyści dla środowiska morskiego, jak również dla obywateli UE i dla rybaków Broszura IX 2016 Opis

10 Powodów, dla Których Powinniśmy Zakończyć Przełowienie w Europie

Opis sytuacji

Od wielu stuleci ryby i łowiska w wodach europejskich odgrywały ważną rolę w historii i kulturze narodów, będąc istotnym czynnikiem wpływającym na dobrobyt lokalnych społeczności. Jednak te odnawialne zasoby od kilkudziesięciu lat są nadmiernie eksploatowane, co niesie za sobą poważne konsekwencje dla ekosystemów morskich.

Zarządzanie rybołówstwem w Unii Europejskiej w ciągu ostatnich 15 lat uległo poprawie, ale limity połowowe ustalane przez unijnych ministrów do spraw rybołówstwa nadal często są wyższe niż poziomy rekomendowane przez naukowców. Mieszkańcy Europy tracą przez to wiele korzyści płynących ze zrównoważonych połowów i produktywnych stad ryb.

Zreformowana Wspólna Polityka Rybołówstwa (WPRyb) UE, obowiązująca od początku 2014 r., nakazuje zakończenie przełowienia do 2015 roku tam, gdzie to możliwe, a w odniesieniu do wszystkich stad — najpóźniej do 2020 roku. Przywrócenie stad do zrównoważonych poziomów poprzez zarządzanie oparte rekomendacje naukowe jest konieczne nie tylko dlatego, że tak stanowi prawo, lecz także ze względu na potrzebę zachowania środowiska morskiego w dobrym stanie dla dobra przyszłych pokoleń.

Kliknij rysunek aby rozwinąć.

Nasze cele

W celu wspierania skutecznego wdrażania zreformowanej Wspólnej Polityki Rybołówstwa, The Pew Charitable Trusts działa na rzecz:

  • Zakończenia przełowienia w wodach północno-zachodniej Europy poprzez zalecanie, aby państwa członkowskie wyznaczały takie limity połowowe, które umożliwią odbudowanie stad ryb do zrównoważonych poziomów.
  • Ochrony wrażliwych gatunków i ekosystemów głębinowych poprzez wprowadzenie przez UE zasad regulujących połowy przydenne zgodnie z przyjętymi rezolucjami ONZ.

Przyłącz się do naszej kampanii

Zachęcamy wszystkich do aktywnego działania aby przekonać polityków unijnych, by jak najszybszej zakończyli przełowienie w wodach północno-zachodniej Europy. Aby uzyskać więcej informacji lub dodać własny głos, zapraszamy do rejestracji na stronie pewtrusts.org/endeuoverfishing.

Przypisy końcowe

  1. Jordi Guillen et al., „Sustainability Now or Later? Estimating the Benefits of Pathways to Maximum Sustainable Yield for EU Northeast Atlantic Fisheries”, Marine Policy 72 (2016): 40–47, https://dx.doi.org/10.1016/j.marpol.2016.06.015.
  2. Europejskie centrum monitorowania rynku produktów rybołówstwa i akwakultury, The EU Fish Market (2016), http://www.eumofa.eu/documents/20178/66003/ EN_The+EU+fish+market_Ed+2015.pdf/4cbd01f2-cd49-4bd1-adae-8dbb773d8519.

National Homeownership Month

Article

37 Researchers Working to Transform Biomedical Science

Quick View
Article

Biomedical researchers are on the front lines of scientific innovation. From responding to global pandemics to pioneering lifesaving cancer treatments, these researchers push past scientific boundaries to solve pressing health challenges. For nearly 40 years, The Pew Charitable Trusts has supported more than 1,000 early-career biomedical scientists committed to this discovery.

Composite image of modern city network communication concept

Learn the Basics of Broadband from Our Limited Series

Sign up for our four-week email course on Broadband Basics

Quick View

How does broadband internet reach our homes, phones, and tablets? What kind of infrastructure connects us all together? What are the major barriers to broadband access for American communities?

What Is Antibiotic Resistance—and How Can We Fight It?

Sign up for our four-week email series The Race Against Resistance.

Quick View

Antibiotic-resistant bacteria, also known as “superbugs,” are a major threat to modern medicine. But how does resistance work, and what can we do to slow the spread? Read personal stories, expert accounts, and more for the answers to those questions in our four-week email series: Slowing Superbugs.