10 Powodów, dla Których Powinniśmy Zakończyć Przełowienie w Europie

Podjęcie zalecanych działań przyniosłoby korzyści dla środowiska morskiego, jak również dla obywateli UE i dla rybaków Broszura IX 2016 Opis

Opis sytuacji

Od wielu stuleci ryby i łowiska w wodach europejskich odgrywały ważną rolę w historii i kulturze narodów, będąc istotnym czynnikiem wpływającym na dobrobyt lokalnych społeczności. Jednak te odnawialne zasoby od kilkudziesięciu lat są nadmiernie eksploatowane, co niesie za sobą poważne konsekwencje dla ekosystemów morskich.

Zarządzanie rybołówstwem w Unii Europejskiej w ciągu ostatnich 15 lat uległo poprawie, ale limity połowowe ustalane przez unijnych ministrów do spraw rybołówstwa nadal często są wyższe niż poziomy rekomendowane przez naukowców. Mieszkańcy Europy tracą przez to wiele korzyści płynących ze zrównoważonych połowów i produktywnych stad ryb.

Zreformowana Wspólna Polityka Rybołówstwa (WPRyb) UE, obowiązująca od początku 2014 r., nakazuje zakończenie przełowienia do 2015 roku tam, gdzie to możliwe, a w odniesieniu do wszystkich stad — najpóźniej do 2020 roku. Przywrócenie stad do zrównoważonych poziomów poprzez zarządzanie oparte rekomendacje naukowe jest konieczne nie tylko dlatego, że tak stanowi prawo, lecz także ze względu na potrzebę zachowania środowiska morskiego w dobrym stanie dla dobra przyszłych pokoleń.

Kliknij rysunek aby rozwinąć.

Nasze cele

W celu wspierania skutecznego wdrażania zreformowanej Wspólnej Polityki Rybołówstwa, The Pew Charitable Trusts działa na rzecz:

  • Zakończenia przełowienia w wodach północno-zachodniej Europy poprzez zalecanie, aby państwa członkowskie wyznaczały takie limity połowowe, które umożliwią odbudowanie stad ryb do zrównoważonych poziomów.
  • Ochrony wrażliwych gatunków i ekosystemów głębinowych poprzez wprowadzenie przez UE zasad regulujących połowy przydenne zgodnie z przyjętymi rezolucjami ONZ.

Przyłącz się do naszej kampanii

Zachęcamy wszystkich do aktywnego działania aby przekonać polityków unijnych, by jak najszybszej zakończyli przełowienie w wodach północno-zachodniej Europy. Aby uzyskać więcej informacji lub dodać własny głos, zapraszamy do rejestracji na stronie pewtrusts.org/endeuoverfishing.

Przypisy końcowe

  1. Jordi Guillen et al., „Sustainability Now or Later? Estimating the Benefits of Pathways to Maximum Sustainable Yield for EU Northeast Atlantic Fisheries”, Marine Policy 72 (2016): 40–47, https://dx.doi.org/10.1016/j.marpol.2016.06.015.
  2. Europejskie centrum monitorowania rynku produktów rybołówstwa i akwakultury, The EU Fish Market (2016), http://www.eumofa.eu/documents/20178/66003/ EN_The+EU+fish+market_Ed+2015.pdf/4cbd01f2-cd49-4bd1-adae-8dbb773d8519.
The front facade of the Supreme Court of the United States in Washington, DC.
ian-hutchinson-U8WfiRpsQ7Y-unsplash.jpg_master

Agenda for America

Resources for federal, state, and local decision-makers

Quick View

Data-driven policymaking is not just a tool for finding new solutions for emerging challenges, it makes government more effective and better able to serve the public interest.

Lightbulbs
Lightbulbs

States of Innovation

Data-driven state policy innovations across America

Quick View

Data-driven policymaking is not just a tool for finding new solutions for difficult challenges. When states serve their traditional role as laboratories of innovation, they increase the American people’s confidence that the government they choose—no matter the size—can be effective, responsive, and in the public interest.