Sprawdź swoją wiedzę na temat europejskiego rybołówstwa

Wypełnij quiz, aby pomóc położyć kres przeławianiu ryb w północno-zachodniej Europie

Pew.Feature.Listing.NavigateTo

Sprawdź swoją wiedzę na temat europejskiego rybołówstwa

Północno-zachodnie wody Europy od Morza Północnego, Celtyckiego i Irlandzkiego aż po Ocean Atlantycki stanowią schronienie dla wielu gatunków. Czy potrafisz odróżnić morszczuka od śledzia, sardynkę od soli albo dorsza od wspólnej polityki rybołówstwa. Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie.

America’s Overdose Crisis
America’s Overdose Crisis

America’s Overdose Crisis

Sign up for our five-email course explaining the overdose crisis in America, the state of treatment access, and ways to improve care

Sign up
Quick View

America’s Overdose Crisis

Sign up for our five-email course explaining the overdose crisis in America, the state of treatment access, and ways to improve care

Sign up
Composite image of modern city network communication concept

Learn the Basics of Broadband from Our Limited Series

Sign up for our four-week email course on Broadband Basics

Quick View

How does broadband internet reach our homes, phones, and tablets? What kind of infrastructure connects us all together? What are the major barriers to broadband access for American communities?