Pew.Feature.Toolbar.Sections

Arctic Ocean - International

Internationalt farvand i det Centrale Nordlige Ishan

© The Pew Charitable Trusts

Central Arctic Ocean

Nordlige politiske løsninger tilvejebringer modeller for handling i det centrale Nordlige Ishav. For eksempel, lukkede for nyligt USA dets Arktiske farvand til kommercielt fiskeri indtil videnskabelige undersøgelser kunne vurdere det hurtigt forandrende miljø. Canada er iøjeblikket i gang med at lave udkast til dets egne fiskeriplaner for det tilgrænsende Beauforthav for at reagere på muligheden af industrielt fiskeri.

Rusland og USA stod med et lignende problem i 1980erne, hvor fiskeri af andre lande i det tilstødende internationale farvand i Beringshavets “Donut Hole” alvorligt reducerede lyssejbestanden. Rusland og USA overbeviste de andre lande om at underskrive den Centrale Beringshavs Lyssej Aftale der lukkede dette areal for fiskeri indtil videnskabelige data og forvaltningstiltag kunne sikre et bæredygtigt fiskeri. Desværre var skaden allerede sket og arealet forbliver lukket til fiskeri i dag.

Det centrale Nordlige Ishav er omgivet af farvand fra fem lande: USA, Rusland, Norge, Grønland (Danmark) og Canada. Disse stater burde reagere nu for at udtænke en international Arkitisk fiskeriaftale.

Issue Brief

Protecting Fisheries in an Emerging Ocean

Quick View
Issue Brief

The Arctic Ocean is one of the planet’s pristine marine regions. But permanent ice is diminishing due to climate change, opening the international waters of the Central Arctic Ocean to commercial fishing for the first time in human history. 

Issue Brief

Life in an Emerging Ocean

Quick View
Issue Brief

As permanent ice diminishes, a new ocean is opening up. Scientists are just beginning to gather data about the biology of the Central Arctic Ocean because until now it has been difficult to access. 

Our Work